Zachytávání SEO chyb během vývoje za použití automatizovaných testů

Minulý červen jsem měl to potěšení být přítomen na SMX Advanced během diskuze o jednom z mých nejoblíbenějších témat: zlepšení spolupráce mezi SEO konzultanty a praktiky a vývojáři.
 
Zatímco moje sezení bylo ohledně JavaScriptu pro SEO, nenechal jsem si ujít příležitost představit praxi, o které si myslím, že by mohla vyřešit spoustu bolestivých obchodních problémů: vysoké náklady zachytávání a objevování SEO problémů ve fázi produkce, když je chcete zachytit ještě během vývoje za používání automatizovaných testovacích technik.
 
Jak často se vlastně učíte ohledně noindex meta robots tagů na špatných stránkách, které byly uvedeny do produkce a způsobily obrovské SEO poklesy v provozu?
 
Pojďme se nyní společně naučit o způsobu,  jak této chybě můžeme předejít a nejen té, ale i podobným případům, aby se nikdy vůbec nestaly.
 

Automatizované testování v profesionálním vývoji

 
Moderní profesionální vývojáři potřebují přidat nějaké nové funkce nebo opravit bugy opravdu co možná nejrychleji a často se spoléhají na automatizované testování, aby udrželo jejich kvalitu kódu na vysoké úrovni.
 
Během mých sezení jsem tohle zmínil jako naprosto perfektní místo, kde můžete zachytit některé SEO neduhy v raném stádiu, ještě předtím, než stihnou zaškodit a způsobit nějaké náklady na odstraňování škod.
 
V tomto článku se podíváme na tento koncept detailněji, zhodnotíme některé praktické příklady a zvýrazníme odpovědnosti vývojáře a SEO konzultanta.
 

Anatomie moderní webové aplikace

Front-end moderních webových aplikací je většinou vybudován modulárním způsobem za použití kontrolerů, pohledů a komponentů.
 
Kontroleři směřují požadavky webové stránky na správný pohled aplikace a pohledy jsou to, co vidíte, když se webová stránka načte.
 
Pohledy jsou dále rozděleny do komponentů. Například na stránce vyhledávání, mřížky výsledků vyhledávání by mohly být poháněny jedním komponentem.
 
Tyto komponenty mohou být následně vykresleny na straně serveru, na straně klienta nebo na obou stranách tak, jak je tomu v případě hybridních řešení vykreslování.
 

SEO měřítko

 
Je velice důležité pochopit tyto koncepty, protože ne každý kontroler webové aplikace, pohled či komponent požaduje výstup SEO nebo automatizované testy.
 
Jeden způsob, jak rozlišit, je zeptat se, jestli funkce komponentu by měla být viditelná nebo jestli by měla být skryta před internetovými procházeči.
 
Například všechny komponenty nebo akce za formulářem přihlášení nejsou v hledáčku SEO, protože procházeči internetových vyhledávačů je nemohou vidět.
 

Odlišné typy automatizovaných testů

 
Automatizované testování je velice široké téma, avšak když dojde na obavy v SEO, jsou tu dva hlavní typy automatizovaných testů, o kterých bychom si měli něco říci: testy jednotek a konec-ke-konci testy.
 
Vývojáři obvykle píší testy jednotek, aby spustili kontroly individuálních komponentů nebo úrovní metod. Ta idea je taková, že test ověří každou část aplikace, aby se přesvědčil, že funguje tak, jak je očekáváno odděleně a v izolaci.
 
Avšak zatímco individuální části mohou operovat naprosto bezchybně, mohly by selhat, pokud by se propojily a začaly spolupracovat s jinými. Tohle je přesně ten moment, kdy testy integrace (a.k.a. konec-ke-konci testy) přicházejí do hry. Tyto testy mohou vyhodnocovat komponenty ve vzájemné spolupráci.
 
Měli bychom proto psát oba dva typy testů, abychom zkontrolovali SEO problémy během vývoje.
 
Pojďme se tedy nyní podívat na některé praktické příklady.

4.1/5 - (10 votes)