Rada Google na zlepšení hodnocení vaší webové stránky pro budoucí případy aktualizací jádra hodnotícího algoritmu

Google nedávno zveřejnil radu ohledně svých aktualizací jádra, aktualizací jádra hodnotícího algoritmu ve vyhledávání. Google spouští aktualizace pro jádro jeho algoritmu hodnocení ve vyhledávání vždy jednou za pár měsíců nebo tak nějak, ta poslední aktualizace se udála v červnu.
 
Předchozí rady Google byly takové, že zde není nic, co byste mohli udělat, abyste spravili vaší webovou stránku, pokud uvidíte pokles ve vašich hodnoceních ve vyhledávání poté, co je aktualizace jádra spuštěna. Google tuto radu znova zopakoval ve svém nejnovějším blogovém příspěvku, ovšem nyní přidal i shrnující radu, abyste se zaměřili na váš obsah.
 
Není tu nic k opravení.
 
Google opět zopakoval, že tu neexistuje žádná oprava pro vaši webovou stránku po spuštění těchto aktualizací jádra. „Víme, že ti s webovými stránkami, kteří zakusili poklesy, neustále hledají nějakou opravu či řešení, proto se chceme ujistit, že neopravují ty špatné věci. K tomu všemu tu nemusí být nic, co by potřebovalo opravit.“ Google také dodal: „Není tu nic špatného s webovými stránkami, kterým se může dařit hůře po spuštění aktualizace jádra.“
 
Takže co se vlastně změnilo?
 
Otázka je tedy taková, že co se tedy změnilo? CO musím udělat, abych svou webovou stránku učinil takovou, která se bude hodnotit lépe na Google poté, co se spustí aktualizace jádra. Google také uvedl, co se změnilo v tom, jak jeho systémy zpracovávají a využívají celkový obsah. Google nám dal také příklad ohledně recenzí TOP  filmů:
 
„Jedním ze způsobů, jakým se můžeme zamýšlet nad aktualizacemi jádra a jak vlastně taková aktualizace operuje, je představit si, že vytvoříte seznam TOP sta filmů z roku 2015. Pár let nato v roce 2019 aktualizujete ten seznam. Přirozeně se ten seznam změní. Některé nové a úžasné filmy, které předtím neexistovaly, budou nyní kandidáty pro inkluzi do seznamu. Možná také znovu přemístíte staré filmy, když si uvědomíte, že zaslouží vyšší místo na seznamu, než kde jste je zařadili předtím. Tento seznam se bude měnit a filmy předtím hodnoceny výše na seznamu se mohou posunout dolů, to z nich však nedělá špatné filmy. Jednoduše se objeví filmy, které si dané hodnocení zaslouží více, než ty filmy, které přišly před nimi,“ napsal Google.
 
Co mohu dělat?
 
Nejnovější rada Google je podobná radě, kterou jsme od společnosti obdrželi v roce 2011 ohledně jeho Panda aktualizace algoritmu: „Navrhujeme, abyste se zaměřili na to, že zajistíte nejlepší obsah, jak to jen jde. To je to, co naše algoritmy hledají k ocenění.“
 
Společnost také nabídla následující seznam otázek, které byste měli zvážit, když vyhodnocujete váš obsah:
 

 • Poskytuje můj obsah originální informace, hlášení, výzkum nebo analýzu?
 • Poskytuje obsah podstatnou, kompletní nebo srozumitelnou deskripci tématu?
 • Poskytuje obsah nějakou hlubokou či zajímavou analýzu nebo jinou zajímavou informaci, která je více než zřejmá?
 • Pokud obsah čerpá z jiných zdrojů, vyhýbá se jednoduchému kopírování či přepisování těchto zdrojů a namísto toho nabízí uživateli podstatnou přidanou hodnotu a originalitu?
 • Poskytuje titulek nebo celá stránka popisující, pomocné shrnutí obsahu?
 • Vyhýbá se titulek či celá stránka přílišnému přehánění či nesnaží se o šokování uživatele?
 • Je to takový druh stránky, který byste si chtěli někde uložit, sdílet s přáteli nebo doporučit?
 • Očekávali byste, že uvidíte tento obsah v nějakém tisknutém magazínu, encyklopedii nebo knize?

 
Otázky na expertízu a zkušenosti.
 

 • Prezentuje obsah informaci takovým způsobem, že to ve vás vzbuzuje důvěru, jako například zcela jasné zdroje, důkazy o zkušenosti autora, pozadí o autorovi nebo o webové stránce, která článek zveřejňuje, například právě skrze odkazy na autorovu soukromou stránku nebo na webovou stránku „O nás“?
 • Pokud jste prozkoumávali webovou stránku, která produkuje obsah, odešli byste z ní s dojmem, že je důvěryhodná a lidé v ní věří nebo je široce známá jako autorita na dané téma?
 • Je obsah napsaný expertem nebo entuziastou, který dle článku ví hodně o tomto tématu?
 • Je obsah očištěn od zřejmých a lehce ověřitelných faktických chyb?
 • Cítili byste důvěru v tuto webovou stránku, pokud by se články a témata vztahovaly na vaše vlastní peníze či na váš život?

 
Prezentace a otázky produkce
 

 • Je tento obsah bez zbytečných gramatických a stylistických chyb?
 • Byl obsah vytvořen dobře nebo se jeví jako splácaný nebo kvapně vytvořený?
 • Je obsah masově tvořen nebo outsourcován nějakému většímu počtu tvůrců nebo se produkce obsahu rozprostírá po celé síti webových stránek, takže individuální stránky nebo webové stránky nezískávají tolik pozornosti či péče?
 • Má obsah nějaký přílišný počet reklam, které ruší uživatele nebo zasahují do čtení obsahu uživatelem?
 • Zobrazuje se obsah dobře na mobilních zařízeních, když je chce uživatel na takových zařízeních zobrazit?

 
Komparativní otázky
 

 • Poskytuje obsah nějakou podstatnou přidanou hodnotu, když jej porovnáte s obsahem ostatních stránek ve výsledcích vyhledávání?
 • Vypadá to, že obsah nabízí odpověď na nějaký přirozený zájem návštěvníků na webové stránce nebo to vypadá, že existuje jenom proto, že se někdo snažil odhadnout, co se může dobře hodnotit ve výsledcích internetových vyhledávačů?

 
Hodnotitelé kvality vyhledávání, jejich příručky a EAT.
 
Jak spousta SEO konzultantů a praktiků uvedla během těch několik let, měli byste si určitě přečíst příručky pro hodnotitele kvality vyhledávání Google (pozor, přesunuly své umístění, viz. Článek na našem blogu) a zaměřte se hlavně na EAT sekce. EAT je zkratka pro expertízu, autoritativnost a důvěryhodnost (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). „Přečtení příruček vám může pomoci tak nějak zpracovat to, jak si váš obsah vlastně stojí z perspektivy EAT a jaká zlepšení byste měli zvážit,“ uvedl Google.
 
Není to potvrzení nějaké aktualizace.
 
Tento příspěvek určitě nepotvrzuje nějakou novou aktualizaci. Google naposledy potvrdil onu červnovou aktualizaci jádra, ale od té doby, byť se drby o dalších aktualizacích objevily, nebyly Googlem oznámeny žádné další aktualizace. „Široké aktualizace jádra se dějí jednou za několik měsíců,“ uvedl Google. „Neustále se snažíme provádět aktualizace pro naše algoritmy vyhledávání, což zahrnuje i menší aktualizace jádra,“ dodal Google. Takže Google možná činí nějaké aktualizace po předchozích aktualizacích jádra, avšak Google uvedl: „neoznamujeme všechny aktualizace, protože obecně nejsou nějak obecně pozornosti hodné.“ Avšak společnost také uznala, že, „i tak, když je aktualizace spuštěna, může způsobit, že se obsah vzpamatuje, pokud se zlepšení liší.“
 
Proč nás to zajímá.
 
Nyní máme něco, na co můžeme ukázat či na co se můžeme obrátit přímo od Google o tom, jak se vlastně pohnout dopředu poté, co naše webová stránka byla zasažena v negativním slova smyslu aktualizací jádra Google.

4/5 - (7 votes)