EU nařízení o autorských právech má namířeno k tomu stát se platným právem, bude zahrnovat licenční poplatky pro internetové vyh

Kontroverzní „daň z odkazů“ a také provize filtrování obsahu jsou součástí finální verze nařízení.
 
Horlivě debatované nařízení o autorských právech v Evropské Unii je na cestě, aby se stalo právním platným předpisem. Zastupitelé zemí se shodli na finální verzi a nyní vše, co je třeba, je jenom formální souhlas Evropského parlamentu a souhlas členských států, které jsou široce očekávány.
 
Nařízení bude pokrývat autorská práva a předpisy je upravující napříč celou Evropou a můžeme předpokládat, že vytvoří „jednotný digitální trh“ a bude kompenzovat tvůrcům obsahu a vydavatelům jejich práci. Legislativa byla vychvalována spousty evropskými vydavateli, avšak byla kritizována advokáty za svobodu slova a menšími digitálními vydavateli, kteří věří, že to vyústí v negativní dopady pro spotřebitele a bude to mít nedozírné a nezamýšlené následky na celý trh.
 
Články 11 a 13 přežijí. Dvě nejkontroverznější ustanovení nařízení, Články 11 a 13, přežily v jejich finální podobě. Článek 11 požaduje po internetových vyhledávačích a zpravodajských webech apod., aby platili licenční poplatky, když jsou vybrané příspěvky prezentovány na jejich webových stránkách. Avšak textové odkazy „které jsou doprovázeny individuálními slovy“ mohou být sdíleny bez licenční dohody.
 
Článek 13 požaduje po platformách jako je YouTube nebo FAcebook, aby monitorovaly nahrávání obsahu a filtrovaly potencionálně vadný materiál ještě předtím, než je nahrán on-line. Jsou tu jisté obavy o efektivitu a přesnost takových filtrů a hlavně potencionální implikace cenzorství.
 
Předpis také vytváří nový druh odpovědnosti pro společnosti, které pravidla obsažená v nařízení poruší. Technologické společnosti byly izolovány od odpovědnosti za porušování autorských práv jejich uživateli.
 
Google může úplně zrušit Novinky pro Evropu. Minulý měsíc Google spustil SERP experiment (experiment s výsledky vyhledávání) „aby lépe pochopil, jaký dopad vlastně bude mít projednávané nařízení Evropské Unie o autorských právech na naše uživatele a také partnerské vydavatele.“ Prezentoval nám výsledky vyhledávání zpráv s modrými odkazy, avšak velice málo či žádným popisem nebo obrázky. Společnost sdělila, že: „všechny verze experimentu vyústily v podstatný pokles provozu pro zpravodajské vydavatele.“
 
Google předtím sdělil, že pokud nařízení projde parlamentem a schválením, bude zvažovat úplně zrušení Google Novinky pro Evropu, stejně, jako se stalo ve Španělsku, když vešly v platnost podobné právní předpisy upravující autorská práva. Avšak jedna ze změn, které propagovala společnost Google – že vydavatelé se budou moci vzdát práva na tyto poplatky – je údajně zahrnutý do finální verze, alespoň podle Bloomberg.
 
Nová pravidla jsou jakýmsi druhem GDPR pro autorská práva, což by mohlo pravděpodobně podstatně narušit způsob, jakým velké internetové společnosti zacházejí s obsahem, obsahem generovaným uživateli přesněji řečeno. Konečné hlasování Evropského parlamentu se má konat v březnu nebo v dubnu.
 
Proč by vás to mělo zajímat? Dejme tomu, že nařízení projde Evropským parlamentem a také souhlasem členských států, mohlo by to znamenat, že se budou muset dít dramatické změny v prezentaci výsledků vyhledávání a organickém obsahu. Nové procesy budou muset pravděpodobně být nastaveny pro licenční dohody a k demonstraci vlastnictví autorských práv, což by mohlo zpomalit celou implementaci organických a dokonce i placených mediálních kampaní v některých případech.
 
A potom je tu také potencionální dopad na odkazování a také na Google algoritmus hodnocení, který stále spoléhá na odkazy. Finální verze napovídá tomu, že jednoduché odkazy nebudou „daněny“, ale je pravděpodobné, že tyto nesrovnalosti, vytvořené nařízením, alespoň dopadnou na strategie odkazů marketérů.

4.4/5 - (28 votes)